Aspectos Navideños: Bardo, Gnar y Syndra ¨Día de Nieve¨, Iconos y ¡SÚBDITOS DÍA DE NIEVE!

11/23 PBE Update
Warning: PBE Content is tentative and iterative - what you see may not reflect what eventually gets pushed to live servers! Manage your expectations accordingly. )
> **Aspectos** **Bardo Día Nevado** 1350 RP https://www.youtube.com/watch?v=l6lg5siD3zc http://2.bp.blogspot.com/-7lfOZ1gLkS0/VlORKBb05VI/AAAAAAAAIlk/HIKkhT0OaKw/s1600/bardfront.jpg http://4.bp.blogspot.com/-R7HC34G9Nyg/VlORKBVzzZI/AAAAAAAAIlo/ciZ6HJod6CA/s1600/bardturn.jpg http://4.bp.blogspot.com/-Y_nPK6KYZYM/VlOQds1ycGI/AAAAAAAA1Gs/f668HApwhSs/s1600/bardman.jpg http://2.bp.blogspot.com/-lu9nDRL4dZY/VlOR9bq-3jI/AAAAAAAA1HU/yrRpAel7q4o/s1600/barddq.jpg http://4.bp.blogspot.com/-xUG1OAbwryM/VlOSN3R6_WI/AAAAAAAA1Hg/AuBMhFSeyvw/s1600/bbb.jpg http://4.bp.blogspot.com/-85PpObn4ABE/VlOQ0YgQ7yI/AAAAAAAA1G8/DXzAGcWv8wA/s1600/w.jpg http://1.bp.blogspot.com/-pRumagKpPUE/VlOR4KYrfNI/AAAAAAAA1HI/PZD7XolXv44/s1600/bardportal.jpg **Gnar Día Nevado** 1350 RP https://www.youtube.com/watch?v=tUFTgNV4kEQ&feature=youtu.be http://4.bp.blogspot.com/-PNZtOb2gCO8/VlOPcrJ7NgI/AAAAAAAA1Gc/l1CIgBqugOE/s1600/lilgnar1.jpg http://2.bp.blogspot.com/-meJsmpjB2hw/VlOPct9bi0I/AAAAAAAA1GY/-MJzNla4ctQ/s1600/gnarre.jpg http://2.bp.blogspot.com/-u2SYjPKlqbg/VlOPciLqSWI/AAAAAAAA1GU/oC4piMYCYvM/s1600/gnarrq.jpg http://4.bp.blogspot.com/-SAeZZUrAIAw/VlNwtf2cUDI/AAAAAAAA1Ek/Wwv16Qd0hL0/s1600/gnar.jpg **Syndra Día Nevado** 1350 RP https://www.youtube.com/watch?v=WglFgVSCdF8 http://1.bp.blogspot.com/-mmqWtR0GuIM/VlORSfcUiZI/AAAAAAAAIl8/B4Rd9rG4YSQ/s1600/syndrafront.jpg http://3.bp.blogspot.com/-71xc0MySYws/VlORSbWY9XI/AAAAAAAAIl4/c1Z-usF0CL4/s1600/syndraturn.jpg http://3.bp.blogspot.com/-jvAV9Q6ZRmQ/VlORSeYFZuI/AAAAAAAAIl0/JTYstPBRyrI/s1600/syndrarecall.jpg > **Iconos** http://4.bp.blogspot.com/-Y5bA6Hg4ZU0/VlNtwNNGnLI/AAAAAAAA1Do/s1A0JqDwkus/s1600/profileIcon979.jpg http://2.bp.blogspot.com/-R0LNJB3xobk/VlNtwJR8WiI/AAAAAAAA1Dg/byflA9oR3T4/s1600/profileIcon980.jpg http://2.bp.blogspot.com/-GPI5FVLZ8WQ/VlNtwFeYALI/AAAAAAAA1Dk/YkT335qZ1Mk/s1600/profileIcon981.jpg http://1.bp.blogspot.com/-CP_EqxFUdd4/VlNtwmXPtcI/AAAAAAAA1Ds/rCbVvSY-slk/s1600/profileIcon982.jpg http://3.bp.blogspot.com/-A8fZNPHZhcM/VlNtwrciCCI/AAAAAAAA1Dw/-HRMhyXIk7c/s1600/profileIcon983.jpg http://4.bp.blogspot.com/-4bJxPAxwJeU/VlNtwhcWM0I/AAAAAAAA1D0/YU1CaRlORN0/s1600/profileIcon984.jpg > **Súbditos Nevados** **Súbditos Azules** http://4.bp.blogspot.com/-NliqwEZKZl8/VlN10FgMK7I/AAAAAAAA1Fk/VQfRSs8D4Rg/s1600/ordermelee.jpg http://1.bp.blogspot.com/-jc7BgFS90Ng/VlN1z0J-CEI/AAAAAAAA1FY/LgZE8fCTarQ/s1600/order%2Branged.jpg http://2.bp.blogspot.com/-DP6ugnMwc94/VlN0VOx026I/AAAAAAAA1E0/rtmuDpqUgLw/s1600/blueseige.jpg http://4.bp.blogspot.com/-p3AKOkC-sh0/VlOLfegUgKI/AAAAAAAAIlU/memo7937QQg/s1600/awdfadfas.jpg **Súbditos Rojos** http://2.bp.blogspot.com/-S10ZfEPI_v4/VlN1z1ArFlI/AAAAAAAA1Fg/z4KKO-IwxZQ/s1600/chaos%2Bmelee.jpg http://2.bp.blogspot.com/-6t5_GkVZQpM/VlN1zxpYbcI/AAAAAAAA1Fc/ifub_ungf5E/s1600/chaos%2Branged.jpg http://4.bp.blogspot.com/-2sl4QB-Az08/VlN0VEgGCJI/AAAAAAAA1E4/RUwexOzBZq0/s1600/chaosseige.jpg http://2.bp.blogspot.com/-2ZDJosWfT7I/VlN0VVBRhKI/AAAAAAAA1FA/sbg2g_YfHT0/s1600/chaossuper.jpg
Compartir
Denunciar como:
Ofensivo Spam Acoso Foro incorrecto
cancelar